Hakkımızda

 Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 15 Mart 1955 tarihinde Ord.Prof.Dr.Mehmet Fuat KÖPRÜLÜ, Doç.(Prof.) Dr. Orhan (AYDIN) ACIPAYAMLI, Dr.Hâmit Zübeyr KOŞAY, Prof.Abdülkadir İNAN, Ahmet Adnan SAYGUN, Mehmet Şâkir ÜLKÜTAŞIR, Prof. Suut Kemal YETKİN ve Halil Bedii YÖNETKEN tarafından, “Türk Halk Sanatlarını ve Ananelerini Tetkik Cemiyeti” adı ile kurulmuştur.

31 Mart 1959 Tarihinde toplanan Genel Kurul,  Kurumun adını “Türk Etnografya ve Folklor Cemiyeti” şeklinde değiştirmiştir. 1962 yılı Nisan ayında toplanan Genel Kurul, Cemiyetin ismini “Türk Etnografya ve Folklor Derneği” adına dönüştürmüştür. Bilim İnsanlarımızdan oluşan genel kurulumuz, 1963 yılının Eylül ayında karar alarak, “Türk Folklor-Etnografya ve Turizm Derneği” adı alınmıştır. 28 Mayıs 1972 Tarihine kadar faaliyetlerini bu isim altında sürdürmüş o tarihte toplanan Genel Kurulun kararıyla, “Folklor Araştırmaları Kurumu” olmuş ve 2005 yılının sonuna kadar isimle çalışmalarını sürdürmüştür. Ülkemizde Folklor (Halk Bilimi) kelimesi ile Halk Oyunları kelimesinin anlam bilgileri ciddi anlamda birbirine karıştırıldığı için ve kuruluş amacı halk kültürüne ve halk bilimine hizmet olan kurumumuzun 04 Şubat 2006 tarihinde toplanan Genel Kurulunda, ismi  “Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu” olarak değiştirmiştir.Kısa ismi HAKAK olarak belirlenmiştir.

 

NASRATTINOĞLU VE HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI KURUMU

Kurumumuzun çalışmaları, İrfan Ünver Nasrattınoğlu’nun, üyeliği ve başkanlık görevini üstlenmesiyle birlikte ivme kazanmıştır. Sayısız çalışmaları ve 100' den fazla kitabı olan Nasrattınoğlu, derleme çalışmalarına 1955 yılında başlar ve 1965 yılından sonra yoğunlaşarak artar. Alanda derlediği Afyonkarahisar masalları; saha çalışmalarından derlediği fıkralar, halk kültürüne ait yazılı ses ve görsel materyalleri biriktirmeye başlar. Şevket Beysanoğlu’nun yaptığı yayınları gördükten sonra; derlediği materyalları yayımlamaya girişir. Oyıllarda bazı derlemeleri Türk Folklor Araştırmaları dergisinde yayımlandıkça, çalışmalarını hızlandırır. Merhum İhsan Hınçer’in başta olmak üzere Avni Özbenli ve Nail Tan’ın teşvikleri ile çalışmalarına yön verir. 1973 yılında Ankara’da yayımlanan Hür Anadolu Gazetesi’nde haftada bir gün, tam sayfa “Folklor Sayfası” düzenlemeye başlar. Bu sayfa sayesinde, Folklor Araştırmaları Kurumu’na nüfuz eder. Yönetim Kurulu 09 Eylül 1974 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 6 Sayılı kararla Nasrattınoğlu’nun üyeliğe alınmasını kabul ederler ve kendisine, 81 Kütük Numarası verilir.10 Nisan 1976 tarihinde, Nasrattınoğlu Yönetim Kuruluna seçilir. 5 Kişilik kurul yaptığı ilk toplantıda Hikmet Dizdaroğlu’nu yeniden başkanlığa seçerken M.Adil Özder yazmanlığı, Şevket Beysanoğlu saymanlığı üstlenirler; Nasrattınoğlu’na da  veznedarlık görevi verilir.

İrfan Ünver Nasrattınoğlu’nun, Halk Kültürü Araştırma Kurumu ile çalışmaya başlaması bu şekilde başlar. O tarihten itibaren sürekli olarak yönetim kurullarında görev aldığı gibi; 1981 yılında da Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilir. Zira bu tarihten sonra HAKAK'ın çalışmaları yoğunlaşır, kurumsal çalışmalara başlanır ve yurt içinde ve yurt dışında önemli  başarılara ulaşılır.

 


13 Temmuz 2019, Cumartesi 1736 defa okundu