Ulusal Etkinlikler

 TÜRK HALK KÜLTÜRÜ ULUSAL ETKİNLİKLERİMİZ

SAYI TARİH ETKİNLİĞİN ADI
1 1956 Ressam Bige ÇETİNTÜRK, Halk Motifleri Resim Sergisi, Ankara
2 1962 Suzan KOLDAŞ, Folklorik Bebek Sergisi, Ankara
3 1967 Prof.Dr.Şükrü ELÇİN,Halk Edebiyatı ve Folklor Konferansı,Ankara
4 1972 Cahit ÖZTELLİ,Yunus Emre Konferansı, Ankara
5 1973 Prof.Dr.O.ACIPAYAMLI,Folklorun Konusu ve Özellikleri Konferansı,Ankara
6 1973 M.Şakir ÜLKÜTAŞIR,Türklerde Ağaç Kültürü Konferansı,Ankara
7 1973 Prof.Dr.İ.H.BALTACIOĞLU Milli Gelenekler Konferansı,Ankara
8 1973 Sabiha TANSUĞ,Bursa Dağ Köylerindeki Türk Kıyafetleri Konferansı,Bursa
9 1973 Prof.Dr.N. ERDENTUĞ,Karadeniz'de Düğün Adetleri,Konferansı,Trabzon
10 1973 Osman ATİLLA,Türk Halk Türkülerinin Derlenmesi Konferansı,Ankara
11 1973 Süleyman ARISOY,Türk Folklorunun Zenginliği Konferansı,Ankara
12 1973 Dr.Müjgan CUNBUR, Karacaoğlanda Etimoloji Unsurları Konferansı,Ankara
13 1973 Cahit ÖZTELLİ,Şamanlığın Anadoludaki İzleri Konferansı,Ankara
14 1973 Nida TÜFEKÇİ,Türk Halk Müziği Konferansı,Ankara
15 1973 M.Adil ÖZDER, Artvin Folkloru Konferansı,Ankara
16 1973 Dr.Metin AND, Köylü Seyirlik Oyunları Konferansı,Ankara
17 1973 Sevgi BABAOĞLU Bodru Çevreleri Konferansı,Bodrum
18 1974 Ş.BEYSANOĞLU,Ziya Gökalpin Halkbilimi Çalışmaları Konferansı,Ankara
19 1974 Sevgi BABAOĞLU, Söğüt Kadın Kıyafetleri Konferansı,Ankara
20 1974 Chit ÖZTELLİ,Alevilik Üzerine Konferansı,Ankara
21 1974 M.Adil ÖZDER,İncili Çavuş Konferansı,Ankara
22 1974 Prof.Dr.Nermin ERDENTUĞ,Evlenmede Başlık Konferansı,Ankara
23 1974 Süleyman ARISOY,Folklor ve Etnografyada Balık Konferansı,Ankara
24 1974 Ali Rıza ÖNDER,Atasözlerinde Hukuk Konferansı,Ankara
25 1974 Prof.Dr.Orhan ACIPAYAMLI,Dünya Folklorunda Ekoller,Ankara
26 1974 Hikmet DİZDAROĞLU,Z.Gökalpte Mutluluk Düşüncesi Konferansı,İstanbul
27 1975 Süleyman ARISOY,Z.Gökalpçi bir değer:Z.F.Fındıkoğlu Koferansı,Ankara
28 1975 Cahit ÖZTELLİ,Toplum Olayları Karşısında Halk Ozanları Konferansı Ankara
29 1975 Fethi ÜLKÜ,Geleneklerimizde Sosyal Güvenlik Konferansı,Ankara
30 1975 Bekir Sıtkı ORANSAY,Masal Daağarcığı Konferansı,Ankara
31 1975 Şevket BEYSANOĞLU,Diyarbakırlı Halk Ozanları Konferansı,Diyarbakır
32 1975 Cahit BEĞENÇ,Folklorumuzda Koca Karı Konferansı,Ankara
33 1975 M.Adil ÖZER,Bir Ocaktan Yetişen 5 Halk Ozanı Konferansı,Ankara
34 1975 Dr.Müjgan CUNBUR,Dertli Üzerine Konferansı,Ankara
35 1975 Ali Rıza ÖNDER, Kayserili Aşık Ruzi Konferansı, Kayseri
36 1976 Hikmet DİZDAROĞLU,Saz Şiiri Konferansı,Eskişehir
37 1976 Porf.Dr.İsmayıl hakkı BALTACIOĞLU Jubile Toplantısı,Ankara
38 1976 Hikmet DİZDAROĞLU,Ziya Gökalp'in Folklorculuğu,Ankara
39 1977 Abdülkadir İNAN Şükran Toplantısı,Ankara
40 1977 M.Şakir ÜLKÜTAŞIR Şükran Toplantısı,Ankara
41 1977 Dr.Hamit Zübeyr KOŞAY Şükran Toplantısı,Ankara
  1977 Abdullah SATOĞLU,Kayserili Şairler Konferansı,Ankara
  1977 Şerif BAYKURT,Halk Dansları Konferansı,Ankara
  1977 Güner SERNİKLİ,Halk Kültürü-Derleme  Konferansı,Ankara
  1977 Kamil TOYGAR,Türkiyede Folklor Arşivleri Konferansı,Ankara
  1977 Prof.Dr.A.Edip UYSAL,Erzurumlu Behçet Mahir Konferansı,Ankara
  1978 Hikmet DİZDAROĞLU,Battal Gazi Destanları Üzerine Konferansı,Ankara
  1978 Nail TAN,TRT Halk Müziği Programları Konferansı,Ankara
  1978 Prof.Dr.A.E.UYSAL,İngilteredeki Folklor Çalımaları Konferansı,Ankara
  1979 Cahit ÖZTELLİ Anma Toplantısı,Ankara
  1979 Doç.Dr.Metin AND,Dramatik Köylü Oyunları Araştırması Konferansı,Ankara
  1979 Ali Rıza ÖNDER,Yağmur Duaından Bereket Tanrısına Konferansı,Ankara
  1979 Şevket BEYSANOĞLU,Diyarbakır Folklorunda Güvercin,Ankara
  1979 Süleyman KAZMAZ,Everekli Aşık Seyrani Konferansı,Ankara
  1979 Nejat BİRDOĞAN, Köroğlu Konferansı,Ankara
  1979 Dr.Müjgan CUNBUR,Cönklerde Bir Gezinti,Ankara
  1979 Feyzi HALICI,Aşık Şem'i Konferansı,Ankara
  1979 M.Adil ÖZER,Doğu İllerinde Aşıklık Geleneği Konferansı,Ankara
  1979 Dr.Ferruh DİNÇER,Türk Folklorunda Veteriner Hekimliği Konferansı,Ankara
  1979 Osman ATİLLA Anma Toplantısı,Ankara
  1979 Abdullah SATOĞLU,Mevlananın İlk Hocası Konferansı,Ankara
  1979 Prof.Dr.A.Edip UYSAL,İngiliz Folklorcusu Hasluck Konferansı,Ankara
  1980 E.Mahir YALNIZ,Folklorcu Vehbi Cem Aşkun Konferansı,Ankara
  1980 Ahmet Kutsi TECER Anma Toplantısı,Ankara
  1980 Abdullah SATOĞLU,Molulu Aşık Revai Konferansı,Ankara
  1980 Süleyman KAZMAZ, Köy Tiyatrosu Konferansı,Ankara
  1980 Ali Rıza ÖNDER,Kayseri Turan Köyü Aile Adları Konferansı,Ankara
  1980 FethiÜLKÜ,Folklorumuzda Mendil Konferansı,Ankara
  1980 Nail TAN,Ankara Folklor Araştırması Konferansı Ankara
  1980 A.Vefa ARAY,Çukurova Folklorunda Karacaoğlan Konferansı,Ankara
  1980 Zümrüt NAHYA,Urfada Doğum Adetleri Konferansı,Ankara
  1980 Kamil TOYGAR,Trkiyede Folklor Derlemeleri Konferansı,Ankara
  1980 Ali Haydar KARAHACIOĞLU,Görele Folkloru Konferansı,Ankara
  1980 Gül CELKAN,Japon Folkloru Konferansı,Ankara
  1980 Salih Zeki KUTUCUOĞLU,Şair Ümmi Kemal Konferansı,Ankara
  1981 Hayrettin İVGİN,Halk Edebiyatında "Dedim-Dedi" Konferansı,Ankara
  1981 Nail TAN,Atatürk ve Türk Halk Oyunları Konferansı,Ankara
  1981 Macar Müzikolog Bela BARTOK Anma Toplantısı,Ankara
  1981 Doç.Dr.Dursun YILDIRIM,Türk Folklorunda Fıkra Tipleri Konferansı,Ankara
  1981 A.R.ÖNDER,Kayserili Kadın Halk Şairi Konferansı,Ankara
  1981 İ.Ü.NASRATTINOĞLU,A.Karahisarlı Çİzimecioğlu Vehbi Konferansı,Ankara
  1981 Doç.Dr.Tuncer GÜLENSOY,Folklor Çalışmaları Konferansı,Ankara
  1981 Prof.Dr.A.Edip UYSAL ,İngiliz Antropolog J.G. Konferansı,Ankara
  1981 E.M.YALNIZ,Karadenizde Türkü Atmalar Konferansı,Ankara
  1981 Doç.Dr.Amil ÇELEBİOĞLU,Divan-Halk Edebiyatı Konferansı,Ankara
  1981 Kamil TOYGAR,Derlemelerde Görüşme Tekniği Konferansı,Ankara
  1981 Hüsnü ZÜBER,Folklorumuzda Kaşık Konferansı,Ankara
  1981 Refik SOYKUT,Folklorumuzda Ahilik Konferansı,Ankara
  1981 Sabri UYSAL,Türk Halk Müziğine Bakış Konferansı Ankara
  1981 A.E.UYSAL,Aarne-Thompson Motifleri Konferansı,Ankara
  1981 Ulvi CAN,Türk El Sanatlarından Örnekler Sergisi,Ankara
  1981 Mustafa MUTLU, Karagöz Figürleri Sergisi,Ankara
  1982 Nail TAN,Kastamonu Eski Evleri Konferansı,Ankara
  1982 H.İVGİN,Halk Şiirlerimizde İnsan Yaşı Konferansı,Ankara
  1982 İ.Ü.NASRATTINOĞLU,Posflu Aşık Zülali Konferansı,Ankara
  1982 Nizamettin ÖZBEK,Eski Erzincan Yaşayış Konferansı,Ankara
  1982 Abdurrahman GÜZEL,Türk Folklorunun Problemleri Konferansı,Ankara
  1982 Dr.Nevzat GÖZAYDIN,Trük Folkloru Tezleri Konferansı,Ankara
  1982 Gündağ KAYAOOĞLU,Anadolu Bakır İbrikleri Konferansı,Ankara
  1982 Dursun YILDIRIM,Orta Asya Folkloru Konferansı,Ankara
  1982 Ahmet ÇAKIR,Türk Halk Oyunlarında Hayvan Figürleri Konferansı,Ank.
  1982 A.R.ÖNDER,Türklerde Renk Geleneği Konferansı,Ankara
  1982 Ahmet ŞENOL,Öyküleriyle Halk Oyunlarımız Konferansı,Ankara
  1982 Kutlu ÖZEN,Sivas Yöresinde Çarıkçılık Konferansı,Ankara
  1982 Hayrettin İVGİN,Vezirköprü Ahi Gelenekeleri Konferansı,Ankara
  1982 Hikmet DİZDAROĞLU Anma Toplantısı,Ankara
  1982 S.Z.KUTUCUOĞLU,Köroğlu Tarihi ve Coğrafyası Konferansı,Ankara
  1983 Akın KONAK,Halk Hekimliğinin Modern Tıpa Etkisi Konferansı,Ankara
  1983 H.Ö.BARIŞTA, Türk İşleme Sanatı Üzerine Konferansı,Ankara
  1983 İ.Ü NASRATTINOĞLU 150 yıl önceki Balkan Halk Şiirleri Konferansı,A.
  1983 Ali Esat BOZYİĞİT,Nasrettin Hoca Konferansı,Ankara
  1983 Ali Rıza ÖNDER Halk Hukukunun Kaynakları Konferansı,Ankara
  1983 Yaşar DORUK,Türk Halk Müziği Sorunları Konferansı,Ankara
  1983 Yıldırım ERKAL,Kırşehir folkloruna genel bakış Konferansı,Ankara
  1983 Kamil TOYGAR,Posta Pullarında Halk Kültürü Öğeleri Konferansı,A.
  1983 Nail TAN,Bolulu Halk Filozofu Düldül Mevlüt Konferansı,Ankara
  1983 Gündağ KAYAOĞLU,Bakır Yapım teknikleri,Ankara
  1983 Dursun YILDIRIM,Türk Folklorunda Karşılaşılan güçlükler Konferansı,A
  1983 Mahmut TEZCAN,Giyim Olgusuna Antropolojik Bakış Konferansı,Ank.
  1983 Prof.Dr.Metin AND,Cumhuriyet Dönemi Seyirlik Oyunlarımız Konferans
  1983 Orhan ACIPAYAMLI,Cumhuriyet Dönemi Türk Folkloru Konferansı,Ank.
  1983 Nevzat GÖZAYDIN,Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Edebiyatı Konferans
  1983 ErdoğanFerit KOYAŞ,Figürlü Türk İşlemeleriSergisi,Ankara
  1983 Afyonkarahisar El Sanatları Sergisi,Ankara
  1984 Nail TAN, Atatürk ve Türk Folkloru Konferansı,Ankara
  1984 Şerif BAYKURT,Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Oyunları Konferansı,A.
  1984 Yaşar DORUK,Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Müziği Konferansı,Ankara
  1984 Mahmut BAHADIR,Cumhuriyet Dönemi Türl El Sanatları Konferansı,Ankara
  1984 Ali Rıza ÖNDER,Türk Hukukunda Töre Konferansı,Ankara
  1985 A.ÖNERTÜRK,Öğretmen Okullarında Türk Folkloru Konferansı Ankara
  1985 Selahattin ORTAÇ,Folklorumuzda Geygi Konferansı,Ankara
  1985 Ebed Mahir YALNIZJubile Toplantısı,Ankara
  1985 Aşık Ali ÇATAK  ve Aşık Kemal BÜLBÜL Jubile Toplantısı,Ankara
  1986 Ali Rıza ÖNDER,60 yıl Önceki Köyümüz Konferansı,Ankara
  1986 "Aşıklar Meclisi" Şöleni,Ankara
  1988 Ankara Aşıklar Şöleni,Ankara
  1988 Anadolu El Sanatları Sergisi,Türk-Irak Kültür Merkezi Ankara
  1988 Cahit ÖZTELLİ 10.Yıl Anma Toplantısı,Ankara
  1989 Naciye MUMCU,Türk İşlemeleri Sim Sırma Sergisi Ankara
  1989 Osman ATİLLA 1O.Yıl Anma Toplantısı,Ankara
  1989 Vehbi Cem AŞKUN 10.Yıl Anma Toplantısı,Ankara
  1989 İhsan HINÇER 10.YılAnma Toplantıs,Ankara
  1989 Ömer Faruk ATABEK Hat Minyatür Tezhip Sergisi,Ankara
  1989 Müzik Şöleni-Türk Irak Kültür Merkezi ile Ortaklaşa,Ankara
  1990 Hilmi DULKADİR,Çıldırlı Aşık Şenlik Konferansı,Ankara
  1990 Şevket BEYSANOĞLU 50.yıl Toplantısı,Ankara
  1990 Hayrettin İVGİN,Truzime Folklorun Katkısı Konferansı,Afyonkarahisar
  1991 Halk Şairleri Arası Yunus Emre Şiir Yarışması,AFV ile ortak,Ankara
  1991 Karacaoğlan Şiir Yarışması,Adana Valiliği ile Ortak,Adana
  1992 Mehmet ÖNDER,Yok Olan Halk Kültürümüz,Konferansı,Ankara
  1992 Rüştü AKAR, Halk Oyunlarımız Konferansı,Ankara
  1992 Ali Rıza ÖNDER,Halk Yargılıkları Konferansı Ankara
  1992 Metin TURAN, Aşık Cemal Hoca Konferansı,Ankara
  1992 N.KORUCUOĞLU,Atasözlerinin Bilimsel Değeri Konferansı,Ankara
  1992 Nail TAN,21.Yüzyılda Türk Töresi Konferansı,Ankara
  1992 A.Z.ÖDEMİR, Tarihi Gerçekliği İçinde Dadaloğlu Konferansı,Ankara
  1993 Nail TAN,Geleneksel Kültürümüzde Kadın,Aile Çocuk Konferansı,Ank.
  1993 Ali Rıza ÖNDER Jubile Toplantısı,Ankara
  1993 Taciser ONUK,Anadolu Oyaları Sergisi Lefkoşe/ Kuzey Kıbrıs
  1994 Ahmet Tufan ŞENTÜRK, Jubile Toplantısı,Ankara
  1995 Ali Rıza ÖNDER Hayatı Eserleri Anma Toplatısı Ankara
  1996 Rdiye GÜL, HABITAT Kukla ve Yapma Bebek Sergisi,Ankara
  1997 Makedon Ressamlar Karma Sergisi,Ankara
  2000 Doğumunun 150.yılında Mihai EMİNESCU Anma Toplantısı,Ankara
  2002 Mehmet ÖNDER Jubile Toplantısı,Ankara
  2002 Ozan Selahattin DÜNDAR Jubile Toplatısı,Ankara
  2009 İbrahim Agah ÇUBUKÇU Jubile Toplatısı,Ankara
  2014 Mehmet ÖNDER Hayatı Eserleri Anma Toplantısı,Ankara
  2015 Kayseri Turan-Sarımsaklı Şöleni-Ortak,Ankara

 


12 Temmuz 2019, Cuma 1715 defa okundu